Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2009.

Data opublikowania: 08:24, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia