Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Wójt Gminy Tworóg na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651), odwołuje ogłoszony na dzień 19 września 2013 r. pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości działki nr 494/231 o pow. 0,1528 ha, położonej w obrębie Brynek przy ulicy Kolejowej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00041983/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8700,00 zł., a wadium 870,00 zł.

Przetarg odwołany został ze względu na błąd pisarski w numerze geodezyjnym działki.

Wójt Gminy Tworóg

/-/ Eugeniusz Gwóżdż

Data opublikowania: 09:42, 16 września 2013

Kategorie: Nieruchomości