Opieka stomatologiczna w szkołach

Wójt Gminy Tworóg jeszcze raz zaprasza stomatologów z terenu i okolic
Gminy Tworóg do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki
stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 do dnia 15 listopada 2019 r.

Data opublikowania: 18:20, 6 listopada 2019

Kategorie: Aktualności, Zdrowie