Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zostaje wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 18 stycznia 2022 r. od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 r. do godz. 23.59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych, prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 09:53, 20 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia