Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

Oferty prosimy składać na nowych drukach.

Data opublikowania: 16:21, 25 stycznia 2019

Kategorie: Ogłoszenia