OZE informacja dla beneficjentów

W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. dot. zmiany regulaminu konkursu tzn. wydłużenia terminu trwania naboru dla konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ĹšRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, informujemy, że termin został przedłużony z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. do godz. 12.00:00.
Wobec tego termin rozstrzygnięcia ww. konkursu został również przesunięty w czasie, tj. z września 2018 r. na listopad 2018 r.
UWAGA : Ww. wydłużenie nie dotyczy przedłużenia składania ankiet OZE przez mieszkańców Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:52, 23 marca 2018

Kategorie: Aktualności