Pomoc dla powodzian

Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców
poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o
wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa
przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej,
umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły
straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego
lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.

Ministerstwo Gospodarki w każdym
województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania
niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu środki na realizacje programu. N

a
terenie województwa śląskiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP
S.A.

Termin
przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r.

Podstawowe warunki
udzielanych pożyczek:

Kwota
pożyczki: do 50 000,00

Umorzenie:
w całości lub
do 75 %

Oprocentowanie:
brak

Przeznaczenie: usuwanie szkód
w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwość refundacji wydatków już
poniesionych

Data opublikowania: 07:19, 26 stycznia 2011

Kategorie: Aktualności