Pomysł na produkt lokalny – Konkurs

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” w ramach projektu współpracy: „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, ogłaszają: KONKURS „Pomysł na produkt lokalny”.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

Sztuka/rękodzieło/rzemiosło

Produkt spożywczy

Dziedzictwo kulturowe

(szczegóły w Regulaminie)

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia. Nagrody dla laureatów konkursu:

Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.

Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.

Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.

Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).

Prezentacja na stronie LGD.

2 dniowe szkolenie w Ustroniu z zakresu kreowania i promocji produktu lokalnego.

2 dniowe szkolenie w Sandomierzu w celu poznania „dobrych praktyk”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu dostępne na stronie http://lesnakrainalgd.pl oraz http://www.lgd-brynica.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa (DOC)
Karta zgłoszeniowa (PDF)

Data opublikowania: 16:57, 19 marca 2018

Kategorie: Aktualności