Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców – WNIOSKI

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych Mieszkańców, że Wniosek na zakup węgla można składać od 8 listopada br. na piśmie w Urzędzie Gminy Tworóg w godzinach pracy urzędu (sekretariat), lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WAŻNE: Gospodarstwo domowe, które na sezon grzewczy 2022-2023 kupiło już, co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w sprzedaży w prowadzonej przez gminę w okresie do końca grudnia br.

Na podstawie zapisów art 34 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z dnia 02 listopada 2022r., poz. 2236) informujemy, że Gmina Tworóg przystępuje do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w
gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Gmina będzie się starała, aby zorganizować dla Państwa dostawy węgla w
możliwie jak najszybszym terminie, dlatego też prosimy, aby w miarę możliwości
wnioski składać do dnia 25.11.2022 r.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla dostępny jest w Urzędzie Gminy
(pokój 111) oraz do pobrania poniżej.

Wniosek o zakup 2022 Tworóg

Wniosek o zakup 2022 Tworóg

Data opublikowania: 13:18, 8 listopada 2022

Kategorie: Aktualności