Program Czyste Powietrze

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Tworóg a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tworóg w dniu 25 września 2020 roku o godz. 9.00 do 12.30 przy siedzibie Urzędu Gminy Tworóg osoby zainteresowane mogły składać wnioski o dofinansowanie na wymianę żródła ciepła lub termomodernizację budynku oraz eksperci z WFOŚiGW w Katowicach udzielali beneficjentom wszelkich informacji dotyczących uzyskania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze. Wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie – www.czystepowietrze.gov.pl

Osoby, które w dalszym ciągu są
zainteresowane Programem Czyste Powietrze proszone są o kontakt z
Panem Sebastianem Zając pod numerem (32) 285 – 74 – 93 wew. 54,
Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42 – 690 Tworóg.

W
celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste
powietrze konieczne jest przygotowanie następujących danych:


dane dotyczące współwłaścicieli nieruchomości objętej
dofinansowaniem,


dane dotyczące współmałżonka Wnioskodawcy (jeśli wnioskodawca
pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej
wspólności majątkowej),


dostarczenie numeru księgi wieczystej nieruchomości w formacie
AA0A/00000000/0 (gdzie A to litera, a 0 to cyfra),


dostarczenie numeru działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i
budynków),


dostarczenie dokumentów potwierdzających dochód uzyskany w 2019
roku,


dostarczenie numeru rachunku bankowego,


podanie informacji na temat powierzchni użytkowej budynku oraz roku
oddania budynku do użytkowania.

Data opublikowania: 19:03, 28 września 2020

Kategorie: Aktualności