Program wsparcia instalacji fotowoltaicznych

Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała program wsparcia
instalacji fotowoltaicznych w wysokości 90% wartości inwestycji. Środki na ten
cel będą pochodzić z alokacji środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Wsparciem zostaną mikroinstalacje o mocy do 40kW na
obiektach użyteczności publicznej, jak i dla osób fizycznych, które zgłoszą
chęć udziału w Programie.

Beneficjentem wsparcia będą gminy wiejskie oraz
miejsko-wiejskie. Dla jednej gminy wsparcie wyniesie maksymalnie 500 tys. euro.

Głównym założeniem projektu jest budowa instalacji OZE
na budynkach państwowych, tj. szkołach, oczyszczalniach ścieków, budynkach
policji, straży pożarnej, jak także dla gospodarstw domowych, gdzie inwestycja
polegałaby przed wszystkim na dzierżawie dachów własnych posiadłości gminie.

Po
podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej, inwestor prywatny ma
możliwość znacznego obniżenia swojego rachunku za energię elektryczną oraz
otrzymania zapłaty za nadwyżki wyprodukowanej energii oddane do sieci.

Dzięki
nowelizacji prawa energetycznego zniesiony został obowiązek posiadania
działalności gospodarczej, przez wytwórców energii z mikrożródeł (o mocy
elektrycznej do 40 kW). Podłączenie instalacji następuje na zgłoszenie do zakładu
energetycznego – bez kosztów po stronie zgłaszającego.

Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii
półprzewodnikowej, braku elementów ruchomych i prostocie systemu staje się
on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji
na podzespoły – dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat.

Korzyści finansowe – jest to jeden z najważniejszych aspektów całej
inwestycji, zarówno pod kątem oszczędności na rachunkach domowych, jak
także sznasy odsprzedaży nadwyżek do sieci.

Równowaga elektroenergetyczna – produkcja energii elektrycznej z systemów
fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe
zapotrzebowanie na energię. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe
zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem
energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.

Pełne wykorzystanie dostępnej energii – w
przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele
fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także
odbite i rozproszone w pochmurny dzień.

Zachęcamy do spotkania informacyjnego w sprawie
dofinansowania celem nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania
odnawialnych żródeł energii jakimi są instalacje fotowoltaiczne dla budynków
użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych. Spotkanie odbędzie się
16.12.2014r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Gminy Tworóg.

PLAKAT INFORMACYJNY

Data opublikowania: 08:32, 11 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności