Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach oraz Wojsce w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę”