Projekt – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg – lista