Projekt – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg

W związku z realizacją projektu współfinansowanego
przez Unię Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Oś
Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacji
gospodarki.
Gmina Tworóg zachęca gorąco mieszkańców do wzięcia udziału
w projekcie
Szczegóły

Data opublikowania: 15:09, 31 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności