PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NOWY ŚWIAT W BORUSZOWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Okres realizacji: III-IV kwartał 2017r W ramach zadania została przebudowana droga na odcinku o dł. 603m. Przebudowa obejmowała wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy na terenie działek 132/60, 222/24, 223/27 poprzez zmianę konstrukcji drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących sieci: wodociągowej, elektronicznej i teletechnicznej. Na całym odcinku wykonano przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5m. Całkowity koszt inwestycji: 428 973,83 PLN

Data opublikowania: 08:28, 27 lutego 2018

Kategorie: Inwestycje