„Przebudowa ulicy Polnej w Kotach”

Okres realizacji: IV kwartał 2020r

Całkowity koszt inwestycji 295 304,37PLN Opis zadania: W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej. Przebudowa ulicy Polnej obejmowała również wykonanie zjazdów do posesji. Długość przebudowanego odcinka drogi to 229m. W celu odwodnienia drogi zabudowane zostały 3 studnie chłonne wraz z odwodnieniem liniowym. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome.

Data opublikowania: 12:22, 16 marca 2021

Kategorie: Inwestycje