Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632
oraz z 2023 r. poz. 1489) podpisał Zarządzenie nr 365, w sprawie: wprowadzenia
stopnia alarmowego.

Zgodnie
z powyższym zarządzeniem nr 365 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
stopnia alarmowego wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) wobec
polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od
dnia 1 września 2023 r. od godz.
00.00 do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 23.59.

Data opublikowania: 17:34, 5 września 2023

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia