Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO – IE

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489, 1834 i 1860) podpisał Zarządzenie nr 619, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 619 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 1 grudnia 2023 r. od godz. 00.00 do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 23.59.

Data opublikowania: 09:42, 4 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności