Przedłużenie ostrzeżenia CHARLIE-CRP

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632
oraz z 2023 r. poz. 1489) podpisał
Zarządzenie nr 364, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.

Zgodnie
z powyższym zarządzeniem nr 364 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
stopnia alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej trzeci
stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązujący od dnia 1 września 2023 r. od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2023 r. do
godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą
zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech
stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego
prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo
uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W
przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
oraz systemów teleinformatycznych, a także wszelkich niepokojących i nietypowych
sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie
służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 17:27, 5 września 2023

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia