Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

znajdującego się w budynku przy ul. Zamkowej 35 w Tworogu, o powierzchni 23 m2

sposób użytkowania: działalność handlowa,

stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 12,00 zł netto

Wadium w wysokości 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2015 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( sala posiedzeń – parter).

Wadium na przetarg na wynajem lokalu użytkowego należy wpłacić do dnia 30 czerwca 2015 roku na konto Gminy Tworóg: BS Tworóg 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002. Wadium przepada na rzecz Gminy Tworóg, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminu dostępnego w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pokój 102, tel. 32/285-74-93, 887301304.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Urzędu Gminy Tworóg.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat, z mocą obowiązującą od 25 lipca 2015 roku.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg www.tworog.pl).

Wójt Gminy Tworóg zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data opublikowania: 11:32, 2 czerwca 2015

Kategorie: Nieruchomości