Realizacja działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF

W związku z
podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami
Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z
wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26
„Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje działania szkoleniowo-informacyjne dot.
ASF.

https://www.gov.pl/attachment/acfd9e8e-5bc2-4fa0-b20f-a1767a8df36f

https://www.gov.pl/attachment/79dcd790-2906-4e28-b4a2-c7c74b64db3e

Data opublikowania: 17:36, 5 września 2023

Kategorie: Ogłoszenia