Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023

Informujemy o opublikowanym Zarządzeniu Nr 7/2022 Wójta Gminy Tworóg z
dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym
2022/2023 do publicznych przedszkoli i szkól podstawowych, dla których
Gmina Tworóg jest organem prowadzącym:

BIP>>Zarządzenia

Data opublikowania: 11:16, 3 lutego 2022

Kategorie: Ogłoszenia