Rosnąca Odporność

Urząd
Gminy informuje, iż otrzymaliśmy nagrodę w kwocie 500.000,00 zł za zajęcie 2
miejsca w konkursie ” Rosnąca Odporność”, która zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakażnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z póżn. zm.) musi
zostać przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Data opublikowania: 09:35, 7 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności