„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

Okres realizacji: III, IV kwartał 2020r

koszt inwestycji kwota dotacji 1 126 068,71 PLN wkład Gminy Tworóg 1 405 931,29 PLN całkowity koszt inwestycji 2 532 000,00 PLN

Opis zadania

Rozbudowa szkoły polegała na dobudowie dwukondygnacyjnego budynku do istniejącego budynku szkoły podstawowej, przeznaczonego dla uczniów klas I-III. Budynek zaprojektowano konstrukcyjnie tak, by był niezależny od pozostałej części szkoły i stanowi oddzielną strefę pożarową. Do budynku doprowadzono przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i gazu. Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa szkoły zwiększyła się o 668,49 m2. W budynku mieści się 7 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, szatnia, 2 toalety dla dziewcząt i 2 toalety dla chłopców, toaleta dla nauczycieli, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz 2 pomieszczenia porządkowe. Zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni chodników w ilości 302,00 m2 oraz nawierzchnię drogową w ilości 975,00 m2. W celu zapewnienia właściwych warunków do korzystania z rozbudowanego obiektu powstało 11 miejsc postojowych przy budynku na zaprojektowanym parkingu oraz 1 miejsce postojowe przy strefie wejściowej przeznaczone dla niepełnosprawnych. Inwestycja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu przyczyni się do poprawy warunków nauki uczniów oraz pracy nauczycieli. Rozwiążą się problemy lokalowe a co za tym idzie zmianowość. Nowoczesne warunki edukacyjne wraz z nowoczesnym wyposażeniem pozwolą na łatwiejsze zdobywanie wiedzy.

Data opublikowania: 10:35, 26 kwietnia 2021

Kategorie: Inwestycje