Rusza Narodowy Spis Powszechny

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie prowadzony na terytorium Polski do dnia 30 czerwca 2011 r. Zbierane są dane według stanu na dzień 31 marca 2011 roku, godz. 24.00. Dane zbiera rachmistrz bezpośrednio u respondenta lub ankieter statystyczny za pomocą telefonu. Można również spisać się samodzielnie przez Internet.
RACHMISTRZE

W naszej Gminie powołano 4 rachmistrzów, którzy od 8 kwietnia ruszą do przydzielonych im respondentów w celu dokonania spisu. Ze względów bezpieczeństwa podajemy dane rachmistrzów, które pomogą stwierdzić, czy osoba ma rzeczywiste prawo do zbierania informacji. Rachmistrzami na terenie gminy są: Jolanta Wieder , Urszula Król, Magdalena Gumińska i Edyta Dworaczek. Przypominamy, że rachmistrz musi posiadać w widocznym miejscu legitymację ze zdjęciem, pieczęcią urzędu statystycznego oraz pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz wprowadza dane do urządzenia przenośnego, z którego są one przesyłane bezpośrednio do bazy danych GUS.

SPIS PRZEZ TELEFON

Informujemy jednocześnie, że spis odbywa się również poprzez wywiady telefoniczne. Ankieterzy statystyczni mają prawo do zbierania informacji od 8 kwietnia do 30 czerwca.

SAMOSPIS INTERNETOWY

Dostępną od pierwszego dnia spisu metodą jest również samospis internetowy. Za pomocą specjalnego formularza możemy spisać się samodzielnie do dnia 16 czerwca. Formularz dostępny jest na stronie http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl w zakładce FORMULARZE SPISOWE. Przed przystąpieniem do samospisu należy wypełnić formularz identyfikacyjny – wpisać swoje dane i zdefiniować hasło dostępu. Po uzyskaniu dostępu możemy przystąpić do wypełniania formularza. Formularz ten zawiera już niektóre dane, które wystarczy potwierdzić. Na uzupełnienie formularza mamy 14 dni. Jeśli przekroczymy ten termin, a podane informacje będą niekompletne spis zostanie dokończony przez ankietera statystycznego lub przez rachmistrza.

DODANO 20.04.2011 !

W związku z pojawieniem się sytuacji, w których kilku członków gospodarstwa chce spisać się przez internet, a inni udzielić odpowiedzi rachmistrzowi informujemy, że nie ma możliwości łączenia tych dwóch metod spisu w przypadku badania reprezentacyjnego. Jeśli ktokolwiek z rodziny decyduje się na spis przez internet ma obowiązek spisać tą drogą wszystkich pozostałych członków rodziny. Jeśli zaś którykolwiek członek danego gospodarstwa domowego został spisany przez rachmistrza, to reszta osób też powinna zostać spisana przez rachmistrza. Wymogi takie zostały podyktowane przez Centralne Biuro Spisowe. Przypominamy, że do badania reprezentacyjnego zostały wylosowane tylko niektóre gospodarstwa. O formie badania w internecie jesteśmy informowani na wstępie wypełniania formularza elektronicznego.

INFOLINIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spisu uruchomiono infolinię: 800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych. 22 44 44 777 – dla połączeń z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora. Informacji udzielają także pracownicy Urzędu Gminy oddelegowani do pracy w Gminnym Biurze Spisowym. Kontakt telefoniczny 32 285 – 74 – 93, wew. 48.

TAJEMNICA STATYSTYCZNA

Wszystkie informacje zbierane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej. Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane. Mogą być wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

PAMIĘTAJ O SPRAWDZENIU WIARYGODNOŚCI RACHMISTRZA

Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz pieczęcią Urzędu Statystycznego w Katowicach i podpisem Dyrektora US. Jego wiarygodność możemy potwierdzić telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii lub osobiście w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Statystycznym.

OBOWIĄZEK SPISOWY A WIZYTA RACHMISTRZA – WAŻNE !!!

Od kilku dni rachmistrze mają obowiązek spisywania ankiet w badaniu pełnym. Podstawową jednostką spisową jest tutaj osoba a nie całe gospodarstwo. W związku z tym bardzo często dzieje się tak, że rachmistrz ma do spisania tylko jedną osobę z całej rodziny. Powstaje pytanie, co z resztą rodziny. Z uzyskanych informacji wynika, że rachmistrz zawita tylko do osób, których dane pozyskane z systemów administracyjnych są niezupełne i trzeba je zweryfikować. Takimi systemami są: baza PESEL, dane meldunkowe, podatkowe, ubezpieczeniowe, które zgodnie z ustawą o spisie zostały przekazane przez różne urzędy do Centralnego Biura Spisowego. Wiele osób pyta, kiedy odwiedzi ich rachmistrz i co się stanie jeśli takiej wizyty nie będzie. Okazuje się, że jeśli nie przyjdzie do nas rachmistrz ani nie zadzwoni do nas ankieter statystyczny, to nawet w przypadku kiedy nie spiszemy się samodzielnie przez internet nasz obowiązek spisowy został wykonany i nie grożą nam żadne sankcje związane z nieuzasadnionym unikaniem wykonania obowiązku spisowego. Uspokajamy więc osoby, które czekają niecierpliwie na wizytę rachmistrza. W tej kwestii warto zapoznać się z zamieszczonym poniżej materiałem informacyjnym „Co powinniśmy wiedzieć o spisie”, gdzie w punkcie 3 znajdują się informacje na ten temat.

Dodatkowe informacje o spisie można uzyskać z zamieszczonych poniżej materiałów:

Co powinniśmy wiedzieć o spisie

Ulotka informacyjna

Promocja NSP

ZAKOŃCZENIE SPISU WŁAŚCIWEGO I SPIS KONTROLNY

Informujemy, że zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze
stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego,
spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych
określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z
zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów
telefonicznych.Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań
respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są
ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W
przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania
tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.Infolinia czynna: od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.800 800
800 – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,22 44 44
777 – numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z
cennikiem operatora.

W związku z zakończeniem prac spisowych prowadzonych w drodze
bezpośredniego kontaktu z respondentami zaleca się zachować szczególną
ostrożność w przypadku pojawienia się osób podających się za
rachmistrzów przeprowadzających spis kontrolny.

Data opublikowania: 09:06, 4 kwietnia 2011

Kategorie: Aktualności