Ruszy przebudowa ul.Polnej w Kotach

W dniu 1 września 2020 w siedzibie Urzędu Gminy nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tworóg reprezentowaną przez wójta Eugeniusza Gwożdzia a firmą Hucz Sp. z o.o. z Boronowa reprezentowaną przez prokurenta – Pana Piotra Hucz, na wykonanie przebudowy ulicy Polnej w Kotach. W ramach umowy zostanie wykonane odwodnienie oraz położona nawierzchnia z kostki brukowej na całym obcinku ulicy będącym własnością gminy. Koszt zadania wynosi 295.304,37 zł brutto i jest finansowany w całości ze środków budżetowych Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 08:02, 7 września 2020

Kategorie: Aktualności