Składanie ofert na konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

W dniu 9 czerwca 2023r. tj. piątek oferty na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz oferty na konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach należy składać w pokoju 07- gabinet Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Data opublikowania: 09:39, 7 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności