Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska – Przedłużenie konkursu