Sołectwo Boruszowice-Hanusek nagrodzone

Gratulujemy Sołtysowi Marianowi Łuczakowi oraz Radzie Sołeckiej z sołectwa Boruszowice-Hanusek za udział i nagrodę w finale ogólnopolskiego konkursu „Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa”. Nagrodzony projekt : „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Boruszowicach”. Szczegóły na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – http://kss.org.pl/wyniki-iii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/

Data opublikowania: 08:46, 15 września 2020

Kategorie: Aktualności