Stypendia i Nagrody Wójta Gminy Tworóg

W zeszły czwartek Wójt Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóżdż wręczył dyplomy potwierdzające wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych oraz nagród wybitnym sportowcom z terenu Gminy Tworóg.

Wszystkim stypendystom oraz nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Od dobrych kilku lat funkcjonuje system wypłacania stypendiów Wójta Gminy Tworóg. Przyznawanie stypendiów reguluje uchwała Rady Gminy Tworóg nr XVI/146/2020. Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych, którzy osięgnęli w danym roku szkolnym wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,60) lub mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie sportu, czy też na polu artystycznym. O stypendia mogą starać się również uczniowie, których inne osiągnięcia promujące Gminę Tworóg na szczeblu minimum ogólnokrajowym zostaną uznane przez Komisję Stypendialną jako szczególne. W celu otrzymania stypendium należy złożyć odpowiedni wniosek.

Od 2018 roku Wójt Gminy Tworóg przyznaje również wybitnym sportowcom nagrody i wyróżnienia. Przyznawanie nagród reguluje uchwała Rady Gminy Tworóg nr XLIII/368/2018 z dnia 28 maja 2018 roku.Corocznie można starać się o przyznanie nagrody za rok poprzedni. Zasady udzielania nagród oraz wyróżnień określa uchwała Rady Gminy Tworóg nr XLIII/368/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

W spotkaniu brali udział sportowcy z naszej gminy : Filip Szeląg, Natalia Włodarczyk, Kacper Biwo, Jakub Święcicki oraz Emil Sionkowski.

Data opublikowania: 12:18, 7 września 2023

Kategorie: Aktualności