„Święto Lasu” Kochanowice 2017 – zgłoś się do udziału

Jeżeli jesteś artystą scenicznym lub rękodzielnikiem z terenu Gminy Tworóg (a jeszcze nie słyszałeś o tym wydarzeniu a my nie słyszeliśmy o Tobie) – zgłoś swój udział w „Święcie Lasu” – imprezie mającej się odbyć 10 czerwca 2017 r. w Kochanowicach. „Święto Lasu” jest organizowane co roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z udziałem jednej z gmin członkowskich. W tym roku gospodarzem będzie Gmina Kochanowice.

Chętne grupy artystyczne oraz rękodzielnicy zainteresowani reprezentacją naszej Gminy mogą zgłaszać swój udział u koordynatora LGD – mailem : joannnaleksy@tworog.pl do 22 maja 2017 roku (Joanna Leksy, Urząd Gminy Tworóg).

Data opublikowania: 10:13, 11 maja 2017

Kategorie: Aktualności, Kultura