Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg

Okres realizacji: 23.08.2018 – 31.12.2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne żródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne żródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne żródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -ZIT.

OPIS:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg, która obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED oraz wymiana żródła ciepła. Projekt obejmuje następujące obiekty:

-Wielofunkcyjny budynek OSP w Świniowicach

– Budynek OSP w Tworogu

– Budynek LKS Koty

– Budynek OSP w Kotach

– Budynek Przedszkola w Wojsce

– Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach

– Budynek GOK w Tworogu

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Tworóg poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Wartość projektu/dofinansowanie:

Wartość projektu wynosi: 3298134,63 zł

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2597439,95zł.

Wkład własny Gminy Tworóg: 458371,80zł.

Stan realizacji: zakończony

Data opublikowania: 12:14, 12 kwietnia 2019

Kategorie: Inwestycje