Uhonorowanie najlepszych gimnazjalistów roku szkolnego 2012/2013

W dniu 25 czerwca 2013 roku
odbyło się spotkanie władz gminy z najlepszymi gimnazjalistami roku szkolnego
2012/2013 z naszej gminy. Podczas imprezy swoją obecnością zaszczyciła nas Pani
Elwira Barańska – Szczerba – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w
Gliwicach. Wyróżnionych z Gimnazjum w Brynku zostało czternastu uczniów,
natomiast z Gimnazjum w Wielowsi (gimnazjaliści z sołectwa Świniowice)
wyróżnionych zostało pięciu Gimnazjalistów. Wszyscy uhonorowani zostali
pamiątkowymi książkowymi albumami oraz gadżetami ufundowanymi przez Gminę
Tworóg.

Serdecznie Gratulujemy i życzymy
sukcesów w przyszłej edukacji!!!

Data opublikowania: 06:50, 1 lipca 2013

Kategorie: Aktualności