VI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 marca 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się VI sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z 4
sesji z dnia 23 stycznia 2015r. i 5-nadzwyczajnej sesji z 23 lutego
2015r.

Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

Podjęcie uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na lata 2015-2016 na przydomowe
oczyszczalnie ścieków.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany budżetu na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Tworóg do Lokalnej Grupy Działania „Leśna
Kraina Górnego Śląska”.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości
położonej w Tworogu.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości
położonej w Tworogu.

Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

Informacje Przewodniczącego
Rady Gminy.

Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 6 sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 13:40, 20 marca 2015

Kategorie: Aktualności