VII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 28 lutego 2011
roku o godz. 14.00 w Sali
Posiedzeń Urzędu Gminy – odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Podjęcie
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Oddziału przedszkolnego w Połomii z
przeniesieniem do Gminnego Przedszkola w Wojsce, stanowiącego Zespół Szkolno-Przedszkolny.

4.
Zamknięcie
VII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 08:23, 18 lutego 2011

Kategorie: Aktualności