Wspieraj Seniora

Gmina Tworóg wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci
dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług
opiekuńczych, bądż specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoba starsza w
wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską
infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże
prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej
Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej
skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i
ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na
dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem,
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa
Senior.

Więcej informacji można znależć na stronach internetowych: https://wspierajseniora.pl/

Data opublikowania: 09:54, 17 listopada 2020

Kategorie: Aktualności