Wybory – przyjmowanie zgłoszeń do komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), w związku z wprowadzonymi w Urzędzie Gminy Tworóg ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184) oraz wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 marca 2020 r.

Informuję, że doręczenie zgłoszenie kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tworóg można dokonywać poprzez:

1.
przesłanie oryginałów pocztą tradycyjną – wpływ do Urzędu Gminy najpóżniej
w dniu 10 kwietnia 2020 r.

2. przesłanie w formie skanu na adres poczty
elektronicznej: jaksik@tworog.pl
bądż gmina@tworog.pl
– najpóżniej
w dniu 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu
tj. do godz. 13.00. Nie
jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W przypadku przesłania skanu
zgłoszenia na adres poczty
elektronicznej, oryginały zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną, przy czym
nie muszą one zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

W w/w przypadkach dopuszczalne jest:

1.
uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do
zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez
pełnomocnika wyborczego,

2. potwierdzenie doręczenia do
urzędu gminy zgłoszenia przez osobę
przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za
pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacja telefoniczna
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w
Gminie Tworóg:

p. Anna Jaksik, tel.
32428 46 41, e-mail: jaksik@tworog.pl

Wójt Gminy Tworóg

/-/ Eugeniusz Gwóżdż

Data opublikowania: 09:46, 31 marca 2020

Kategorie: Aktualności