Wykaz nieruchomości do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 09.12.2011 r. do 29.12.2011 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brynku, Kotach, Boruszowicach, Hanusku, Świniowicach oraz Tworogu.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 10:07, 9 grudnia 2011

Kategorie: Nieruchomości