Wykaz nieruchomości do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 11 pażdziernika 2016 r. w siedzibie Urzędu
Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.”

Data opublikowania: 10:17, 11 października 2016

Kategorie: Nieruchomości