Wykaz nieruchomości do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 13 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
(Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego.”

Data opublikowania: 13:44, 13 grudnia 2016

Kategorie: Nieruchomości