Wykaz nieruchomości do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 17 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Treść wykazu

Data opublikowania: 14:49, 17 lutego 2017

Kategorie: Nieruchomości