Wykaz nieruchomości gruntowych na dzierżawę

Wójt Gminy Tworóg ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Wojsce z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 11:55, 3 marca 2017

Kategorie: Nieruchomości