Wykaz nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 24.03.2017 r. do 13.04.2017 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:

1/Lokale mieszkalne położone w budynku przy ulicy Słowackiego 18 w Tworogu o numerach porządkowych: 1, 2, 3, 5.

2/Lokale mieszkalne położone w budynku przy ulicy Słowackiego 20 w Tworogu o numerach porządkowych: 1, 2, 3, 4, 5.

Data opublikowania: 10:45, 24 marca 2017

Kategorie: Nieruchomości