Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.