Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 22.11.2019 r. do dnia 13.12.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Świniowicach, Boruszowicach, Hanusku, Wojsce i Kotach. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

Data opublikowania: 20:08, 24 listopada 2019

Kategorie: Nieruchomości