Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 09.10.2020r. do dnia 30.10.2020r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Data opublikowania: 22:43, 10 października 2020

Kategorie: Nieruchomości