Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Tworogu, ul. Zamkowa 16,
od dnia 08.04.2015 r. do dnia 29.04.2015 r. wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Hanusku,
Boruszowicach, Polomii, Tworogu oraz Kotach.

Informacja
pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 11:59, 8 kwietnia 2015

Kategorie: Nieruchomości