Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 11.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Boruszowicach, Brynku, Wojsce, Tworogu oraz Kotach.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 20:16, 13 grudnia 2015

Kategorie: Nieruchomości