Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 01.04.2016 r. do dnia 22.04.2016 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Boruszowicach, Brynku, Wojsce, Tworogu, Połomii, Hanusku oraz Kotach.Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 13:09, 4 kwietnia 2016

Kategorie: Nieruchomości