Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa
16,na okres 21 dni, tj. od 18.01.2013 r. do 08.02.2013 r. wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Wojsce, Boruszowicach,
Hanusku, Świniowicach, Kotach, Połomii oraz Tworogu. Informacja pod numerem telefonu
32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 13:24, 15 stycznia 2013

Kategorie: Nieruchomości